ZŠ Vejvanovice

Vejvanovice 56, Hrochův Týnec

|

O škole

Charakteristika školy

Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací obce Vejvanovice.
 

Malotřídní škola

Počet tříd .......5
Počet ročníků ... 5
Počet odd. ŠD ...2
Školní jídelna
Počet pedagogických pracovníků .... 7
Počet nepedagogických prac. ......... 4
Výuka probíhá podle učebních dokumentů:

ŠVP ZŠ VEJVANOVICE 2020

Školní družina

Školní družina je velmi důležitou složkou málotřídní školy.

V současné době má dvě oddělení.

V rámci školní družiny probíhá řada akcí, které si u dětí získaly značnou oblibu.
Za zmínku stojí nocování ve škole se stezkou odvahy, Mikulášská besídka, karneval, pálení čarodějnic na školní zahradě, návštěvy kina, sportování, zajímavé besedy a exkurze, výtvarné dílny, ... 

Důležitá jsou i vzájemná setkávání a sportovní utkání s dětmi ze školní družiny v Hrochově Týnci.

Děti ze školní družiny se významně podílejí na výzdobě školního interiéru.

Spolupráce s institucemi

Tradičně velmi dobrá je spolupráce s zřizovatelem školy Obecním úřadem ve Vejvanovicích, který přispívá k tomu, že se prostředí ve škole neustále zlepšuje. Obecní úřad pomáhá vytvářet dobré zázemí pro žáky a učitele, a tak přispívá ke zkvalitnění jejich práce.
Základní škola velmi úzce spolupracuje s Mateřskou školou v Úhřeticích, odkud přichází většina dětí do 1. ročníku. Spolupráce probíhá formou vzájemných návštěv dětí, konzultací vedení obou zařízení. Děti z MŠ i ZŠ také společně navštěvují různá kulturní představení, společně sportují.

Prostředí

Každá třída má svoji samostatnou učebnu. Z odborných učeben je k dispozici tělocvična a dílna.
Školní družina má také svoji samostatnou místnost. Děti ze školní družiny mohou využívat ke své činnosti i tělocvičnu, dílnu a velkou zahradu.

Žáci mají volný pohyb po celé škole. O velkých přestávkách děti chodí na školní zahradu, mohou si zasportovat v tělocvičně nebo mají možnost ke hrám využívat chodby školy.
Chodby i třídy jsou vyzdobeny především pracemi žáků.
Prostředí se postupně vylepšuje a modernizuje.
Škola má vlastní kuchyň s jídelnou.

Z historie naší školy

Začátkem 18. století stála ve Vejvanovicích malá, dřevěná a velmi chatrná školní budova. Pro nevyhovující podmínky k výuce bylo na počátku 19. století rozhodnuto o stavbě školy nové. Tehdy školu navštěvovalo kolem 220 žáků. I tato budova však záhy potřebám školy nestačila a proto se v roce 1883 začalo se zcela novou stavbou. Již v roce 1885 byla škola slavnostně zkolaudována. V letech 2020-2021 proběhla rekonstrukce a modernizace budovy.

 

Nejbližší akce

30.05. 08:00
Balet Louskáček - 1. ročník


Vyhledávání

Kalendář akcí

Základní škola Vejvanovice

ŠKOLA ZABÝVAJÍCÍ SE EKOLOGICKOU VÝCHOVOU

Facebook

Sledujte nás i na našich Facebook stránkách

Fakultní pracoviště Pedagogické fakulty Hradec Králové

FLORBAL PRO DĚTI

více informací..

OBĚDY PRO DĚTI

více informací..

KRITICKÉ MYŠLENÍ

více informací..

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

více informací..

PPP ÚSTÍ NAD ORLICÍ

více informací..

OVOCE DO ŠKOL

více informací..

PPP Pardubice (Chrudim)

více informací..

Škola podporující zdraví

více informací..

Women for women.cz

více informací..